Burachat Leadership Camp 2018 Burachat Leadership Camp 2018 ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์
English Session with Ajarn Adam Bradshaw English Session with Ajarn Adam Bradshaw ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์
Technological Innovation Industry 4.0 Project Technological Innovation Industry 4.0 Project ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์
International Business Workshop for Guilin Aerospace University International Business Workshop for Guilin Aerospace University ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์
International Business Program CSR Project International Business Program CSR Project ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์
ASEAN University Fair 2018 ASEAN University Fair 2018 ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์
Vichaivej Mini Marathon 2nd 2018 Vichaivej Mini Marathon 2nd 2018 ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์
The Best Chairman Award to Asst.Prof. Dr. Kevin Wonleedee The Best Chairman Award to Asst.Prof. Dr. Kevin Wonleedee ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์
08. 2018