ASEAN University Fair 2018 ASEAN University Fair 2018 ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์
Vichaivej Mini Marathon 2nd 2018 Vichaivej Mini Marathon 2nd 2018 ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์
The Best Chairman Award to Asst.Prof. Dr. Kevin Wonleedee The Best Chairman Award to Asst.Prof. Dr. Kevin Wonleedee ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์
Welcome Ceremony for International Business Newcomers 2017 Welcome Ceremony for International Business Newcomers 2017 ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์
International Business Students in TU-ASEAN Contest 2017 International Business Students in TU-ASEAN Contest 2017 ประกาศ ณ วันที่ 09 สิงหาคม 2560 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์
Salt Field Business Development Project Salt Field Business Development Project ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์
ASEAN Logistics & Purchasing Expo 2018 Visit ASEAN Logistics & Purchasing Expo 2018 Visit ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์
Department of Trade Promotion Visit Department of Trade Promotion Visit ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์
03. 2018