หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทัศนศึกษา ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ทัศนศึกษา ณ ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 สาขาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ วิทยาลัยการ ...
2021-03-31 15:55:49
สัมมนาระดับนานาชาติด้านผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19
สัมมนาระดับนานาชาติด้านผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการจัดกา ...
2021-03-29 13:20:23
Workshop การสร้างสื่อ AR
สาขาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ จัด Workshop การสร้างสื่อ AR ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1อาจารย์พงศ์ระพี ...
2021-03-31 16:04:30
นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ นำเสนอแผนธุรกิจ
นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ นำเสนอแผนธุรกิจวันที่ 23 ถึง 26 มีนาคม 2564 นักศึกษาสาขาบริหาร ...
2021-03-31 16:06:07
Congratulations to SSRUIC students who have qualified for the 2018 APEC project Exchange Program (AEEP) Edutainment: 5-10 November, Seoul
Download PDF ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา SSRUIC ที่ได้ผ่านการคัดเลือก เข้าโครงการ 2018 APEC Edutainme ...
2018-10-31 14:15:53
ข่าวย้อนหลัง