หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา จัดกิจกรรมโครงการ IB Network Expansion ให้กับนักศึกษา รหัส59 ณ บ้านต๊ะออนเดอะซี บางเสร่ จ.ชลบุรี
Download PDF สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา จัดกิจกรรมโครงการ IB Netw ...
2019-07-15 11:17:16
กิจกรรม IB Corporate Social Responsibility Vol.2 ณ โรงเรียนบ้านหนองโก จ.ราชบุรี
Download PDF ข่าวกิจกรรม IB Corporate Social Responsibility Vol.2 .pdf ...
2019-04-19 22:09:09
กิจกรรม IB Corporate Social Responsibility Vol.1 ณ มูลนิธิเด็ก นครปฐม
Download PDF ข่าวกิจกรรม IB Corporate Social Responsibility Vol.1 ณ มูลนิธิเด็ก นครปฐม.pdf ...
2019-04-19 22:06:51
โครงการเรียนรู้การเงินนอกห้องเรียน ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
Download PDF ข่าวโครงการเรียนรู้การเงินนอกห้องเรียน ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร.pd ...
2019-04-19 22:04:56
คณาจารย์สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศเข้าร่วมศึกษา เพื่อพัฒนากลุ่มน้ำพริกบ้านคลองโยงณ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
Download PDF ข่าวคณาจารย์สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศเข้าร่วมศึกษา เพื่อพัฒนากลุ่มน้ำพริกบ้านคลองโย ...
2019-03-13 23:02:17
นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศเป็นตัวแทนประเทศไทยในโครงการ 2018 APEC Edutainment Exchange Program (AEEP) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 5-10 พฤศจิกายน 2561
Download PDF ข่าวนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศเป็นตัวแทนประเทศไทยในโครงการ 2018 APEC Edutain ...
2019-02-27 13:30:45
ข่าวย้อนหลัง