หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Workshop การสร้างสื่อ AR
Workshop การสร้างสื่อ AR

admin ib
2021-03-31 16:04:30

สาขาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ จัด Workshop การสร้างสื่อ AR ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

อาจารย์พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ จัด Workshop การผลิตสื่อ AR โดยใช้โปรแกรม Facebook Spark AR Studio ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการชั้นปีที่ 1 เป็นส่วนหนึ่งของวิชา GEN0309 – Digital for Life