หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทัศนศึกษา ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ทัศนศึกษา ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

admin ib
2021-03-31 15:55:49

ทัศนศึกษา ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 สาขาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดยอาจารย์นลิน สีมะเสถียรโสภณ และอาจารย์ภิญญา ชัยสงคราม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ทัศนศึกษา ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย