หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณาจารย์สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศเข้าศึกษาดูงานด้านการสื่อสารองค์กร ณ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ 26 ต.ค. 2561
คณาจารย์สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศเข้าศึกษาดูงานด้านการสื่อสารองค์กร ณ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ 26 ต.ค. 2561

admin ib
2018-10-31 14:25:36

Download PDF คณาจารย์สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศเข้าศึกษาดูงานด้านการสื่อสารองค์กร  ณ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ 26 ต.ค. 2561