หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตัวแทนนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBTS Conference ณ เมืองลูเซิร์น ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์
ตัวแทนนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBTS Conference ณ เมืองลูเซิร์น ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

admin ib
2019-01-12 11:49:52

Download PDF ข่าวตัวแทนนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBTS Conference ณ เมืองลูเซิร์น ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์  12-14 ธันวาคม 2561