หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศเป็นตัวแทนประเทศไทยในโครงการ 2018 APEC Edutainment Exchange Program (AEEP) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 5-10 พฤศจิกายน 2561
นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศเป็นตัวแทนประเทศไทยในโครงการ 2018 APEC Edutainment Exchange Program (AEEP) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 5-10 พฤศจิกายน 2561

admin ib
2019-02-27 13:30:45

Download PDF ข่าวนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศเป็นตัวแทนประเทศไทยในโครงการ 2018 APEC Edutainment Exchange Program (AEEP)  ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 5-10 พฤศจิกายน 2561