หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศเช้าชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บและงานเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ 2019เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 6-9 มีนาคม 2562
นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศเช้าชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บและงานเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ 2019เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 6-9 มีนาคม 2562

admin ib
2019-03-15 12:27:55

Download PDF ข่าวนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศเช้าชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บและงานเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ 2019เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 6-9 มีนาคม 2562