หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เกิดเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ ณ เดอะไพรเวซี่ บีช รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ประจวบคีรีขันธ์ 25-27 พฤษภาคม 2562
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เกิดเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ ณ เดอะไพรเวซี่ บีช รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ประจวบคีรีขันธ์ 25-27 พฤษภาคม 2562

admin ib
2019-06-03 15:14:29

Download PDF นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เกิดเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ ณ เดอะไพรเวซี่ บีช รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ประจวบคีรีขันธ์  25-27 พฤษภาคม 2562